Obiectivele cât mai simpl?, care sa fie u?or

Obiectivele sistemului informatic sunt fixate prin intermediul unei analize
a sistemului economic, în urma c?ruia s-au identificat punctele critice, dar ?i
direc?iile de perfec?ionare ale acestora, pentru a se putea implementa noul
sistem informatic într-un mod cât mai corect, coerent ?i concis. Astfel, pentru
toate activit??iile prezente în societatea 
S.C. Rovama S.R.L. au fost fixate urm?toarele obiective:

·        
Primul obiectiv ?i cel mai important este acela de a crea
o interfa?? cât mai simpl?, care sa fie u?or de folosit, indiferent de vârsta
personalului.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

·        
Un al doilea obiectiv, este acela de reducere a volumului
de date prelucrate manual ?i eliminarea gre?elilor umane.

·        
Se dore?te realizarea eviden?ei privind activitatea de :

ü  aprovizionare–
astfel, s? se ob?in? informa?ii despre contractele f?cute cu furnizorii, despre
facturile primite, despre materile prime primite de-a lungul anilor;

ü  produc?ie – astfel, s?
se ob?in? informa?ii despre procesele de produc?ie, s? se ob?in? date despre materiile
prime ?i prin câte procese de produc?ie pot trece, dar ?i date despre produsele
finite;

ü  distribu?ie/ vânzare –
dorim s? ob?inem informa?ii despre clien?i, comenzi, agen?i de vânz?ri, ?.a.

·        
Se dore?te aflarea cât mai rapid? ?i din orice loc a informa?iilor
care se petrec în societate.

·        
Un alt obiectiv este acela de a verifica cât mai rapid stocurile
de materii prime, dar ?i stocurile de produse finite. În special pentru agen?ii
de vânz?ri care doresc s? afle stocurile în timp real.Obiectivele sistemului informatic sunt fixate prin intermediul unei analize
a sistemului economic, în urma c?ruia s-au identificat punctele critice, dar ?i
direc?iile de perfec?ionare ale acestora, pentru a se putea implementa noul
sistem informatic într-un mod cât mai corect, coerent ?i concis. Astfel, pentru
toate activit??iile prezente în societatea 
S.C. Rovama S.R.L. au fost fixate urm?toarele obiective:

·        
Primul obiectiv ?i cel mai important este acela de a crea
o interfa?? cât mai simpl?, care sa fie u?or de folosit, indiferent de vârsta
personalului.

·        
Un al doilea obiectiv, este acela de reducere a volumului
de date prelucrate manual ?i eliminarea gre?elilor umane.

·        
Se dore?te realizarea eviden?ei privind activitatea de :

ü  aprovizionare–
astfel, s? se ob?in? informa?ii despre contractele f?cute cu furnizorii, despre
facturile primite, despre materile prime primite de-a lungul anilor;

ü  produc?ie – astfel, s?
se ob?in? informa?ii despre procesele de produc?ie, s? se ob?in? date despre materiile
prime ?i prin câte procese de produc?ie pot trece, dar ?i date despre produsele
finite;

ü  distribu?ie/ vânzare –
dorim s? ob?inem informa?ii despre clien?i, comenzi, agen?i de vânz?ri, ?.a.

·        
Se dore?te aflarea cât mai rapid? ?i din orice loc a informa?iilor
care se petrec în societate.

·        
Un alt obiectiv este acela de a verifica cât mai rapid stocurile
de materii prime, dar ?i stocurile de produse finite. În special pentru agen?ii
de vânz?ri care doresc s? afle stocurile în timp real.